České snění

České snění

O nutnosti kultivovat veřejný prostor a jeho důležitosti pro zdravý městský ekosystém se poslední dobou vedou živelné debaty nejen mezi laickou i odbornou ve- řejností. Utváření kvalitního společného místa pro život s rovnoměrným a inkluziv- ním zastoupením všech věkových, profes- ních i zájmových skupin je jedním z cílů současné architektury. To samé dnes také očekáváme od developerských aktivit, aby čistě komerční zájem investorů šel ruku v ruce se skutečnými přáními a po- třebami budoucích uživatelů veřejného prostoru, který svou činností utváří.Všeobecně nejvděčnější a vzhledově nej- přitažlivější forma oživení veřejného pro- storu je zapojení umění. Jednou z mož- ností je street-art, který již dle svého názvu tvoří ideální “match” pro rozjasnění uličního ekosystému. Artová forma, která z prostředí ulice sama vzešla, má ideální proporce a kreativní potenciál, aby mo- derním městským terénem dokázala dostatečně rezonovat.
Realizace „street-artového“ díla americké „street-artové“ umělkyně Emily Eldridge představuje první fázi rozsáhlejšího pro- jektu, kterým se investor snaží rozproudit aktivity v kladenském veřejném prostoru. V tomto a příštím roce se počítá s výtvar- ným ztvárněním dalších objektů ve městě, a to se zapojením místních umělců.Autorem myšlenky je společnost Henceforth., která pro společnost Crestyl a ve spolupráci s městem připravila kam- paň #fandimekladnu (Oživujeme měs-
to barvami). Iniciativa se u klienta setkala s velkým pochopením, což nejlépe repre- zentují slova spoluzakladatele Crestylu Omara Koleilata „Dobrý veřejný prostor je nakažlivý.”
Zásah do veřejného prostoru má podobu „street artu“ na opěrné zdi u autobusové zastávky v ulici Petra Bezruče a sloupech na lávce vedoucí do nákupního středis- ka Central Kladno. Návrhu a realizace se ujala americká umělkyně a ilustrátorka Emily Eldridge (www.emilyeldridge.com), která v posledních letech žila a tvořila v Hongkongu, Barceloně a nyní v Berlíně, umělecké dílo vznikalo z iniciativy vlast- níka blízkého objektu a ve spolupráci a za podpory města.„Jedna z mých nejoblíbenějších věcí, které dělám, když jsem venku, je sledování lidí. Na takovém rušném veřejném místě, jako je toto, má každý svůj vlastní příběh, svou vlastní minulost, svůj vlastní módní styl, své vlastní naděje a sny. Chtěla jsem pro- to, aby toto dílo odráželo rozmanitost lidí ‒ mladých i starých, studentů, pracovníků, návštěvníků, turistů a místních obyvatel,“ popisuje Emily Eldridge své dílo. „Navíc si myslím, že těžký průmysl, se kterým je Kladno historicky spojeno, může mít tem- nou nebo drsnou konotaci. Chtěla jsem tuto myšlenku dát do kontrastu tím, že na kresbu používám jasné barvy. Slouží to jako připomínka, že i zde jsou lidé, kte- ří se smějí, užívají si času se svými rodi- nami a mají v životě sny. Opravdu miluji myšlenku, že umění by mělo být pro kaž- dého, a jsem nadšená, že mohu přinést do Kladna barvy. Doufám, že to projasní den lidí, kteří to uvidí, a že je to něco, co bu- dou považovat za vlastní.“
Například opěrná zeď na autobusovém nádraží je kultovním místem, kam se míst- ní rádi po skoro 20 let trvající odmlce le- gálně vrátí.A další tvůrci se pak městu ozvali přímo při realizaci malby u Centralu, a město proto bude hledat vhodné plochy, které budou moci oživit svými díly. Mimo jiné se počítá s využitím ploch na sídlištních objektech technického vybavení.
V dalších fázích v druhé polovině tohoto roku a v roce příštím se proto počítá s vý- tvarným ztvárněním objektu TEPO v ulici Litevské a výduchů poblíž ulice Váňovy. Výzva je již otevřená a v druhé polovině zaří proběhne její realizace.Budova Central Kladno byla otevřena v roce 2015 a získala ocenění obchodní centrum roku. Jeho majitelem a develo- perem je společnost Crestyl, jež další ob- chodní centra provozuje v Jablonci nad Nisou a v Brně. Iniciativa je zcela v duchu jeho tvůrčí filozofie. 
Zdroj: Časopis Architek, č. 17, 2019
Místo: ul. Petra Bezruče, Kladno
Investor: Crestyl
Autor: Henceforth. / Emily Eldridge
Plocha: 130 m²
Realizace: 2019
Foto: Henceforth.