Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Kvalita projektu je v komunikaci klíčová – u ní vše začíná i končí

V České republice je Henceforth. považován za průkopníka tvůrčího přístupu k marketingu v rámci real estate, v tomto businessu je už patnáct let. Petr Hromádka, Paul Richard Matthews a Jarmila Fryntová stojí v čele konzultační společnosti Henceforth., která se zaměřuje na obchodní a marketingové strategie zejména v oblasti real estate.

Paul Richard Matthews, Petr Hromádka, Jarmila Fryntová

Nejste typickou kreativní agenturou, Henceforth. poskytuje poradenství v oblasti nastavení obchodních a marketingových strategií. Co to znamená v praxi?
Petr Hromádka: Primárně se zaměřujeme na zvýšení obchodního potenciálu každého projektu. Cesta do bodu, v němž se nacházíme dnes, trvala poměrně dlouho a vyžadovala komplexní pochopení všech segmentů nemovitostního trhu od rezidenční výstavby po komerční development či atraktivní téma nově vznikajících oblastí. Je důležité si uvědomit, že se pohybujeme v oblasti, kde v každém segmentu panují zcela jiná pravidla a principy. Do pozice strategického konzultanta jsme se posunuli za poslední tři roky a velmi nás těší
důvěra ze strany etablovaných hráčů na trhu i úplných nováčků. Naší prioritou je vždy detailně porozumět záměru daného klienta a oblasti, ve které se projekt nachází, než se pustíme do tvorby strategie.
Paul Richard Matthews: Vytváření značky je vysoce komplexní proces, který často vyústí k jednoduchým závěrům – každý grafik může navrhnout logo, jen několik jich ovšem umí vytvořit logo včetně značky, které budou fungovat. Kreativní obory jsou na pomezí umění a byznysu. To už samo o sobě je unikátní. Dvě síly, které si protiřečí, ale potřebují se navzájem, aby fungovaly. Značky musí do budoucna být plné empatie k lidem, většina naší práce se týká zkušeností s lidským životem na hlubší úrovni. Marketing jogurtu může změnit, co si člověk dá k snídani. Značka pro velký development, který může definovat celou čtvrť, ovlivňuje život člověka v mnohem širším spektru a na dlouhou dobu. Proto, když pracujeme s klienty, soustředíme se na to, aby produkt byl primárně atraktivní. Jenom tak mohou vznikat značky, na které se lidi navážou. A taková práce nás baví.

Jak je na tom v tomto ohledu segment real estate?
PRM: V poslední době registrujeme pozitivní posun v přístupu developerů k projektům, kdy se čím dál více snaží nabídnout unikátní produkt. Tento pozitivní trend se snažíme podpořit i z naší strany. Pro klienty vytváříme kreativní nosné myšlenky, na kterých se dají postavit silné značky. To znamená, že je zde patrný posun a zaměření na samotný produkt či službu. Chceme zajistit, že příběh, který vypráví značka, je s ní neodmyslitelně spjat, můžete ho skutečně zažít a nejedná se o marketingový trik. Tím se značka stává jednoduše prezentací skutečnosti, a ne jejím rozostřením. Například kdekoliv je to možné, vyhýbáme se slovu luxus. Kromě toho, že je nadužívané, tak je zavádějící – pro každého z nás znamená luxus něco jiného. Pro někoho je to penthouse v nejvyšším patře, pro jiného malý byt s výhledem do koruny stromů. Luxus existuje, posunuje trh mnoha směry, ale pokud chcete říci, že je produkt luxusní, jaké jsou ty atributy, které ho činí luxusním? Znovu se zde vracíme k unikátním zážitkům, které musí naplnit očekávání. A pokud se nám podaří přispět k vytváření takovýchto produktů, ať už na jakékoliv úrovni, jsme za to rádi. V případě, že se na vás obrátí klient s žádostí o spolupráci, co vás bude zajímat jako první?

Jarmila Fryntová

Jarmila Fryntová: Ptáme se na spoustu věcí. Zajímá nás vize, a to nejen ta krátkodobá, ale hlavně ta dlouhodobá. Důvod je ten, že naše strategie sekundárně přispívají k dlouhodobému budování značky developera, nikoliv pouze projektu. Náš přístup ke každému projektu je unikátní v tom, že je vždy individuální. Věnujeme poměrně hodně času detailním rozhovorům s klíčovými členy týmu klienta, a to jak interními, tak externími – s investory, manažery, projektovými vedoucími, architekty, projektanty a případně zástupci municipality. Umožňuje nám to stát se jakousi dočasnou buňkou v klientském ekosystému.

Dostali jste se někdy do situace, kdy měl klient nejasnou vizi a vy jste mu nejprve museli pomoct ji správně uchopit?
JF: Každý klient, se kterým jednáme, se sám ve svých vizích přirozeně posouvá už jenom samotným procesem jednání a diskuzí, kterou o projektu vedeme. Často mu do jeho byznysu přinášíme jiné úhly pohledu, čímž jeho vizi nepřímo ovlivňujeme.

„Dlouhodobě se specializujeme
na oblast real estate.
Doporučení, která prezentujeme
klientům, musí fungovat především
obchodně. Nejsme tu pro
vytváření pouhého krásna,
zajímají nás výsledky.“

Podílíte se na skutečně zajímavých projektech, v čem je vaše největší přidaná hodnota?
PH:
Dlouhodobě se specializujeme na oblast real estate. Vzhledem k tomu, že náš tým je složen ze seniorních manažerů, kteří mají dlouholeté zkušenosti ze strany developera nebo realitní kanceláře, disponujeme tak velkým know-how. Pracujeme na desítkách projektů v České republice i v zahraničí, a proto je náš tým mezinárodní, což nám umožňuje přinášet na lokální trh zajímavé a neotřelé přístupy. Doporučení, která prezentujeme klientům, musí fungovat především obchodně. Nejsme tu pro vytváření pouhého krásna, zajímají nás výsledky. V rezidenčním developmentu se věnujeme mimo jiné zefektivnění dispozičních řešení a nastavení standardů v návaznosti na trh a cílovou skupinu klientů. Klasický vizuální marketing přichází až v dalších fázích.

Petr Hromádka

„V rezidenčním developmentu
se věnujeme mimo jiné
zefektivnění dispozičních
řešení a nastavení standardů
v návaznosti na trh a cílovou
skupinu klientů.“

 

 

 

 

Co konkrétně děláte jinak, abyste mezi ostatními konkurenčními společnostmi na trhu nejen uspěli, ale také vynikli?
PRM:
Konkurenci na trhu nevnímáme. Náš přístup je svým zaměřením, hloubkou a rozsahem služeb unikátní. Henceforth. poskytuje klientovi komplexní služby, a to od nastavení vize, obchodního modelu a strategie až po doručování konkrétních marketingových materiálů a aktivační kampaň. S klientem vždy spolupracujeme na velmi intenzivní bázi, a stáváme se tak jeho klíčovým partnerem.

Co z toho vyplývá pro klienta?
PH:
Efektivita, čas a v neposlední řadě i úspora nákladů s následnou profitabilitou projektu. Naším záměrem je skutečně se zaměřit na definici vize projektu a vytvořit ucelený set nástrojů, pomocí kterého bude schopen efektivně komunikovat s municipalitou, odbornou veřejností i cílovou skupinou klientů jako takovou, projekt realizovat, následně uvést na trh a prodat ve stanoveném časovém rámci. Jedna z významných a stále často podceňovaných skutečností je, že dnes máme obrovské možnosti promlouvat k veřejnosti skrze architekturu či umění. Právě toto odvětví developmentu v sobě skrývá stále velký, často nedostatečně objevený potenciál.

Paul Richard Matthews

V Praze se developeři začínají věnovat i dlouho opomíjenému nájemnímu segmentu…
JF:
V oblasti nájemního bydlení je třeba k projektům a jejich nastavení přistupovat jinak. Máme za sebou velmi čerstvou zkušenost. Nedávno jsme se podíleli na přípravě projektu Fragment v pražském Karlíně pro investiční společnost Trigema, který se stane ikonickým projektem v segmentu nájemního bydlení. Byli jsme součástí marketingového i architektonického týmu, který spolupracoval na vytvoření konceptu značky, vnitřních dispozic jednotek i interiérového designu.

Marketing jako takový je dynamický a rychle se vyvíjející obor, který přináší neustále nové trendy.
Jaký trend v rámci marketingu z poslední doby oslovil vás?
PH: Nutnou součástí marketingu poslední doby, kdy je ztížené či nemožné se s klienty scházet nebo jim fyzicky nabídnout službu, je komunikace prodejního týmu v online prostředí. V této oblasti přicházíme s technologickými řešeními a inovacemi, jak nahradit osobní schůzku a prezentovat daný projekt v online prostředí. To vyžaduje vytvoření celého specializovaného obsahu včetně prezentací a marketingových materiálů, 3D zpracování projektu, videí či unikátních interaktivních modelů. Integrujeme také virtuální realitu, kterou je ale potřeba používat velmi rozvážně. To vše nabízíme skrze partnerská řešení, která umožňují efektivní sdílení mezi marketingem, prodejním týmem a klientem s velmi sofistikovanou analytikou.

Věřme, že nás čeká optimističtější období. Jaké jsou vaše vize pro Henceforth. do budoucna?
PH:
Naším cílem je držet se stanoveného obchodního plánu, který zahrnuje jak větší projekty, tak i řadu menších butikových projektů a značek. Máme ambice věnovat se mnohem sofistikovanějším řešením, která jsou časově náročnější. Chceme dále rozšiřovat naši působnost v regionech a s lepšící se situací se znovu začít orientovat na zahraniční trhy.

Zdroj: Magazin ESTATE, červen 2021

Text: Nikol Pavlíčková

Foto: Henceforth., Hotel Republika

Celý článek zde: Premium Brno: 1/2021